Nocny góralek z Zanzibaru, który ma cztery „palce” na przednich nogach i trzy na grzbiecie, jest uważany za pierwszy gatunek góralka, który zaaklimatyzował się w lesie. Morskie łąki Zatoki Chwaka, otoczone lasami namorzynowymi, są ważnymi lęgowiskami organizmów morskich, w tym morskich gatunków ryb. Lasy namorzynowe są również dobrą pożywką dla ptaków. Analizowane jest planowanie ochrony i zintegrowanego rozwoju (ICD) obszaru. Proponuje się również, aby uznać zatokę za obszar Ramsar i wpisać ją na wstępną listę obiektów światowego dziedzictwa Tanzanii w celu uznania jej unikalnych zasobów naturalnych i kulturowych, z należytym uwzględnieniem proponowanych działań ochronnych.

Booking:
Wyślij e-mail do info@kibandalodge.com